പുതിയ പരിപാടികൾ | Latest programs

നമ്മുടെ ഭാവിതലമുറകൾക്കു വേണ്ടി

പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനബില്ലിൽ(EIA) ഘടനാപരമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ്. നിലവിൽ കരടുരൂപത്തിലുള്ള ഈ വിജ്ഞാപനം, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ എല്ലാവർഷവും നേരിടേണ്ടിവരുന്ന കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടും. മലയോരമേഖലകളിലെ നിർമാണങ്ങൾക്ക് […]

Did you notice the return of libraries?

കേരളത്തിലെ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് മയ്യിലെ ലൈബ്രറികളെക്കുറിച്ചും ദി ഹിന്ദു ബിസിനസ്സ്‌ ലൈനിൽ വന്ന ലേഖനം…

യു. പത്മനാഭന്‍ സ്മാരക അവാര്‍ഡ് വിതരണവും അനുസ്മരണവും

സുഹൃത്തുക്കളേ, മയ്യില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ “യു. പത്മനാഭന്‍ സ്മാരക അവാര്‍ഡ്”, ഈ വര്‍ഷം കണ്ടക്കൈ കൃഷ്‍ണപിള്ള സ്മാരക വായനശാല & ഗ്രന്ഥാലയം അര്‍ഹമായ വിവരം ഏവരെയും സന്തോഷപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുന്നു.  

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ 2018

ബിഗ്‌ സ്ക്രീനിന്‍ മെഗാ പ്രവചന മത്സരം   > കൂപ്പണുകൾ വായനശാലയിൽ നിന്ന് ജൂൺ 14 മുതൽ ലഭിക്കും > കൂപ്പണുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 28 > പ്രവാസികൾക്ക് ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം […]

ആദരം

മുന്‍കാല നാടകപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആദരവും നാടക കൂട്ടായ്മയും…

Featured & In news