വേളം നാടകോത്സവം 2023

2023 ഡിസംബർ 4 മുതൽ 8 വരെവൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ഡിസം: 4 | തിങ്കൾമണികർണികസൗപർണിക തിരുവനന്തപുരംരചന: അശോക് ശശിസംവിധാനം: അശോക് ശശി ഡിസം: 5 | ചൊവ്വശാന്തംകാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമലരചന: ഹേമന്ത് കുമാർസംവിധാനം: രാജേഷ് ഇരുളം ഡിസം: 6 | ബുധൻമുഖാമുഖംആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീധന്യരചന: മുഹാദ് വെമ്പായംസംവിധാനം: സുരേഷ് ദിവാകരൻ ഡിസം: 7 | വ്യാഴംഡ്രാക്കുളചങ്ങനാശ്ശേരി അണിയറരചന: ഹേമന്ത് കുമാർസംവിധാനം: രാജേഷ് ഇരുളം ഡിസം: 8 | വെള്ളിഅവനവൻ തുരുത്ത്അയനം നാടകവേദി, കൊല്ലംരചന: ഹേമന്ത് കുമാർസംവിധാനം: രാജീവൻ മമ്മിളി വായനശാല ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സ്വാഗതം വേളം, മയ്യിൽ […]

Read more