വായനശാല: ചരിത്രം, വ്യക്തികള്‍, സംഭവങ്ങള്‍

ടി.സി.നാരായണൻ നമ്പ്യാർ | T.C.Narayanan Nambiar 

1963.12.16-T.C.Narayanan-Nambiar-MLA

1963-December-16

December 16, 1963

അറാക്കല്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ | Arakkal Kunjiraman

1967-07-28-Arakkal-Kunjiraman

 

July 28, 1967

ഏ .കെ.നമ്പ്യാർ | A.K.Nambiar 

default image

1974.02.28-AK-Nambiar

1974-February-28

പ്രസിഡണ്ട്‌, കണ്ണൂർ താലൂക്ക് ഗ്രന്ഥശാലാ യൂണിയൻ February 28, 1974

ഇ.കെ.നായനാർ | E.K.Nayanar 

1974.02.28-E.K.Nayanar

 

1974-February-28

February 28, 1974

എ.കെ.ജി. | AKG 

1976.06.29-AKG

 

1976-June-29 (അടിയന്തിരാവസ്ഥ കാലത്ത് )

June 29, 1976

ഐ.വി.ദാസ് | I.V.Das 

1984.02.05-I.V.Das

1984-February-05

February 5, 1984

പി.ഗോവിന്ദപ്പിള്ള | P.Govinda Pillai 

1984.02.05-P.Govindapillai1984-February-05

 

February 5, 1984

ഇ.എം.എസ് | E.M.S 

1995.04.21-EMS

സഖാവ്: ഇ.എം.എസ്. | വായനശാലയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉത്ഘാടനത്തിന് | 1995-04-21

 

April 21, 1995

ചെമ്മനം ചാക്കോ | Chemmanam Chacko 

2004-02-16-Chemmanam Chacko

ചെമ്മനം ചാക്കോ | Chemmanam Chacko February 16, 2004

കെ.കെ.മാരാർ | K.K.Marar 

2010.03.14-KK-Marar

2010-March-14

March 14, 2010

മാമൂക്കോയ | Mamookkoya 

2010.03.14-Mamookkoya2010-March-14

March 14, 2010

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.