ഒണോത്സവം 2015

വായനശാലയുടെ മുൻ പ്രസിഡണ്ടും, ദീർഘകാലം വായനശാലയുടെയും സഹോദരസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭാരവാഹിയുമായിരുന്ന ശ്രീ. യു. പത്മനാഭന്റെ ആകസ്മിക നിര്യാണത്തിൽ (19/08/2015) അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി, ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷം വേണ്ടന്നു വച്ചു.   ഒണോത്സവം 2015 | Onothsavam 2015 വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും…..

Read more