ജനറൽ ബോഡി യോഗം

2017 ജനുവരി 2ന് വായനശാലയിൽ വച്ച് നടന്നു. പുതിയ ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിച്ചു. പ്രസിഡണ്ട്: കെ. മനോഹരൻ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്: കെ. ബിജു. സിക്രട്ടറി: സി.സി. രാമചന്ദ്രൻ. ജോ. സെക്രട്ടറി: ടി.വി. ഗണേശൻ.

Read more