ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ 2018

ബിഗ്‌ സ്ക്രീനിന്‍ മെഗാ പ്രവചന മത്സരം   > കൂപ്പണുകൾ വായനശാലയിൽ നിന്ന് ജൂൺ 14 മുതൽ ലഭിക്കും > കൂപ്പണുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 28 > പ്രവാസികൾക്ക് ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം (ലിങ്ക് https://goo.gl/forms/etoVaSEN3bkFgg7p2)   > ഒരാൾക്ക് ഒരു കൂപ്പൺ മാ ത്രം   ദിവസേന – പ്രവചന മത്സരം പ്രവചന മത്സരം – ദിവസേന whatsapp ഗ്രൂപ്പിൽ ● ക്വാർട്ടർ വരെ ഒരു പ്രവചനം എങ്കിലും നടത്തിയവരെ മാത്രമേ അതിന് ശേഷമുള്ള മത്സരത്തിന് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ… ● ക്വാർട്ടറിന് ശേഷം […]

Read more

ഊർജ്ജ കിരൺ – ഊർജ സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണം

ഊർജ്ജ കിരൺ…ഊർജ സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ പരിപാടി…ജനുവരി 25ന് 2:30ന് വായനശാലയിൽ…ഏവർക്കും സ്വാഗതം… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Tuesday, January 23, 2018   ഊർജ്ജ കിരൺ…ഊർജ സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ പരിപാടി…ജനുവരി 25ന് 2:30ന് വായനശാലയിൽ നടന്നു… ചിത്രങ്ങൾ… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Thursday, January 25, 2018  

Read more

സാംസ്കാരിക സംഗമം

സാംസ്കാരിക സംഗമം… CPIM മയ്യിൽ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി നവംബർ 18ന് സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക സംഗമം, പ്രഭാഷണങ്ങളും, കവിയരങ്ങും, നാടൻ പാട്ടുകളുമായി ആവേശഭരിതമായ സായാഹ്നമായി.

Read more
1 2 3 9