സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം

സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിൽ സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിതരണം. സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം. 2015 മാർച്ച് 10 ന് (ചൊവ്വ) വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്. വേളം പൊതുജന വായനശാലയിൽ…

Read more