എസ്.എസ്.എൽ.സി- ഗണിതശാസ്ത്രം തീവ്രപരിശീലനം

കളാസ്സുകൾ നയിച്ച ശ്രീ.വിനോദ് മാഷിനും ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷിനും ഒരുപാട് നന്ദി. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഗണിതശാസ്ത്രം തീവ്രപരിശീലനം ഇന്നലെ… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, March 19, 2018 ഗണിതശാസ്ത്രം തീവ്രപരിശീലനം തുടങ്ങി…ഇന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷ് ക്ലാസ് എടുത്തു…. Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Friday, March 16, 2018      

Read more

യോഗ ക്ലാസ്സ്‌ – സമാപനം

    യോഗ പരിശീലനം – സമാപനം.മാർച്ച് 12ന് തിങ്കളാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്.മുഴുവൻ ആൾക്കാരേയും ക്ഷണിക്കുന്നു.#വേളം #മയ്യിൽ #യോഗ Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, March 11, 2018 യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപനം…(12 മാർച്ച് 2018) Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, March 12, 2018 യോഗ പരിശീലനം – മ്മ്‌ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ 😊 Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, March 12, 2018  

Read more

ഗ്രാമസമൃദ്ധി – ശില്പശാല

വേളത്തേയും, സമീപപ്രദേശങ്ങളിലേയും മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും…

Read more

സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷണപിള്ള നൂറാം ചരമ വാർഷികം – സെമിനാർ

സെമിനാർ നാട് കടത്തപ്പെടലിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ശ്രീ. പി. കെ. ബൈജു ശ്രീ. കവിയൂർ രാജഗോപാൽ ശ്രീ. കെ. വി. സുമേഷ് ഡോ: പി. ജെ. വിൻസന്റ് പ്രൊഫ: ബി. മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ശ്രീ. സി. നാരായണൻ ശ്രീ. സി. ഏച്ച് ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ. എം. മോഹൻ  

Read more
1 2