ഒണോത്സവം 2015

വായനശാലയുടെ മുൻ പ്രസിഡണ്ടും, ദീർഘകാലം വായനശാലയുടെയും സഹോദരസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭാരവാഹിയുമായിരുന്ന ശ്രീ. യു. പത്മനാഭന്റെ ആകസ്മിക നിര്യാണത്തിൽ (19/08/2015) അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി, ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷം വേണ്ടന്നു വച്ചു.   ഒണോത്സവം 2015 | Onothsavam 2015 വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും…..

Read more

ഏറ്റവും നല്ല വായനക്കാർക്കുള്ള യു.കുഞ്ഞാൻകുട്ടി നായർ സ്മാരക കേഷ് അവാർഡ്

ഏറ്റവും നല്ല വായനക്കാർക്കുള്ള യു.കുഞ്ഞാൻകുട്ടി നായർ സ്മാരക കേഷ് അവാർഡിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Read more

സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം

സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിൽ സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിതരണം. സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം. 2015 മാർച്ച് 10 ന് (ചൊവ്വ) വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്. വേളം പൊതുജന വായനശാലയിൽ…

Read more
1 2 3