ഗ്രന്ഥശാല ദിനം, കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് അനുമോദനം

ഗ്രന്ഥശാലാ ദിനാചരണം… അനുമോദനം…     സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ടീം അംഗങ്ങളും, സര്‍ഗ്ഗോത്സവ വിജയികളും. തളിപ്പറമ്പ താലൂക്ക് സര്‍ഗ്ഗോത്സവം – പ്രസംഗമത്സരത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ അഭിനന്ദ് ടി.വി. തളിപ്പറമ്പ താലൂക്ക് സര്‍ഗ്ഗോത്സവം – മോണോ ആക്ടില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ അനന്യ കെ. സി. ആല്‍ബം:  

Read more

സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര – ഒന്നാം സ്ഥാനം

‘മഹദ്ജന്മങ്ങള്‍ മാനവ നന്മയ്ക്ക്’ – വര്‍ഗ്ഗീയ വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്‍… സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര… ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ പ്ലോട്ട് അവതരണം…     

Read more