സേവന

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വിവിധ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും.

കണ്ണൂരിലെ പ്രധാന ഫോണ്‍ നമ്പരുകൾ
ടാക്സി നമ്പരുകൾ
രക്തദാന സേന (ബ്ലഡ്‌ ഡൊനേഷൻ)

 


ഗവണ്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ

 അധാർ | Aadhar

Aadhaar_Logo

ഇ-അധാർ

Aadhaar_UIDAI-logo

അധാറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ

  •  ഇ-അധാർ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം, അത് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് കോഡ് (പിൻ കോഡ്) ഉപയോഗിക്കണം.

 

അക്ഷയ ഇ-കേന്ദ്രം

കൃഷി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ
കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വകുപ്പ്

 


പത്രങ്ങൾ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ 

Deshabhimani

Deshabhimani

Mathrubhumi

Mathrubhumi

Malayala Manorama

Malayala Manorama

Madhyamam

Madhyamam

Deepika

Deepika

Chandrika

Chandrika

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.