കാറ്റലോഗ്

പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ലോഡ് ആകുവാൻ കുറച്ച് സമയം കാത്തിരിക്കുക. ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം.

പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്:

"There is no friend as loyal as a book." - Ernest Hemingway

Good sources of online libraries in Malayalam:

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല

കേരളം സാഹിത്യ അക്കാദമി
ആർക്കൈവ്.ഓ.ആർ.ജി.
https://www.malayalamebooks.org/
https://kslc.in KERALA STATE LIBRARY COUNCIL

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.