സ്പോർട്സ് ക്ലബ്‌ – ചരിത്രം, ചിത്രം, വർത്തമാനം

 

1975-01-01-Volleyball-team (1).jpg

 ചിത്രത്തിൽ [വലിയ ഫോട്ടത്തിനായി വായനശാലയുമായി ബന്ധപ്പെടുക – or mail your request to infovelam@gmail.com]
1 – ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കെ (Gopalakrishnan K)
2 – ഗോവിന്ദന്‍ സി (Govindan C.C)
3 – ദാമോദരന്‍ (Damodaran)
4 – ? (?)
5 – നാരായണന്‍ അമ്പാടി (Narayanan Ambadi)
6 – ദാമോദരന്‍ യു. (Damodaran U)
7 – രാമകൃഷ്ണന്‍ കെ.വി. (Ramakrishnan K.V)
8 – പങ്കജാക്ഷന്‍ സി.വി. (Pankajakshan C.V)
9 – ദാമോദരന്‍ സി. (Damodaran C)
10 – രാഘവന്‍ മുരിക്കാല്‍ (Raghavan Murikkal)
11 – രാമചന്ദ്രന്‍ കെ.പി. (Ramachandran K.P)
12 – കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ സി. (Kunjikannan C)
13 – നാരായണന്‍ കുട്ടി (ചെറുപഴശി) (Narayanan Kutti (Cherupazhassi))
14 – രാഘവന്‍ കെ. (Raghavan K)
15 – കുഞ്ഞിരാമന്‍ (മുരിക്കാല്‍) (Kunjiraman K (Mankuzhikkal))
16 – ആനന്ദന്‍ നായര്‍ വി.വി. (Anandan Nair V.V)
17 – കുഞ്ഞപ്പ യു. (kunjappa U)
18 – നാരായണ മാരാര്‍ (Narayana Marar)
19 – നാരായണന്‍ സി.സി. (Narayanan C.C)
20 – ഡോ: സൈനുദ്ദീന്‍ (ഇദ്ദേഹം വെറ്റിനറി ഡോ: ആയിരുന്നു) (Dr.Sainuddeen)
21 – ഡോ: ശശീന്ദ്ര ബാബു (?) (ഇദ്ദേഹവും വെറ്റിനറി ഡോ: ആയിരുന്നു) (Dr. Sasindra Babu (?))
22 – ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ എം.പി. (Janardanan M.P)
23 – കുഞ്ഞാന്‍കുട്ടി നായര്‍ യു. (Kunjankutty Nair U)
24 – ഒതേനന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ടി. (സ്ഥാപക പ്രസിഡണ്ട്) (Othenan Master T (Found. Precident))
25 – കെ.ഒ.ജി. (K.O.G)
26 – കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ വി.വി. (Kunjikannan V.V)
27 – വാസു. (Vasu)
28 – ഭാസ്കരന്‍ യു. (Bhaskaran U)
29 – കുഞ്ഞിരാമന്‍ കെ. (Kunjiraman K)
30 – സേതു. ജി. മേനോന്‍. (Setu G. Menon)
31 – പദ്മനാഭന്‍ യു. (Padmanabhan U)
32 – മുകുന്ദന്‍ യു. (Mukundan U)