ഒണോത്സവം 2017, സെപ്തംബര്‍ 1 മുതല്‍ 4 വരെ

വിവിധ പരിപാടികള്‍… സെപ്തംബര്‍ 1 മുതല്‍ 4 വരെ… https://www.flickr.com/gp/velam/7s744C   സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര   നീന്തല്‍ കബഡി കമ്പവലി കാവ്യമലയാളത്തില്‍ നിന്ന് പത്ത് ഓണക്കവിതകള്‍…  

Read more

പവനന്റെ ആത്മകഥ- പവനൻ (കണ്ടങ്കൈയിലെ സാമ്പിൾ സർവ്വേ)

ദാരിദ്ര്യം ഞാൻ അതിനുമുമ്പും പിമ്പും ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെയേറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ കണ്ടങ്കൈയിൽ കണ്ട ദാരിദ്ര്യം വ്യത്യസ്തമായിരിന്നു…

Read more