വേളം നാടകോത്സവം 2019

വേളം നാടകോത്സവം 2019

#നാടകംപറയട്ടെ… #നാടറിയട്ടെ…

വേളം പൊതുജന വായനശാല
°വേളം നാടകോത്സവം 2019°
നാടകാചാര്യൻ ഒ.മാധവൻ സ്മാരക
°പ്രൊഫഷണൽ നാടക മത്സരം°

ഡിസംബർ 1 മുതൽ 6 വരെ
വേളം പൊതുജന വായനശാലയിൽ…

1) മഴ നനയാത്ത മക്കൾ
കോട്ടയം ദർശന
രചന: ഫ്രാൻസിസ് ടി. മാവേലിക്കര
സംവിധാനം: സുരേഷ് ദിവാകരൻ

2) പഞ്ചമി പെറ്റ പന്തിരുകുലം
നാടകസഭ കോഴിക്കോട്
രചന: ഹേമന്ത് കുമാർ
സംവിധാനം: മനോജ് നാരായണൻ

3) നമ്മളിൽ ഒരാൾ
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശാഭിമാനി
രചന: മുഹാദ് വേമ്പായം
സംവിധാനം: വത്സൻ നിസരി

4) ഇതിഹാസം
സൗപർണ്ണിക തിരുവനന്തപുരം
രചന, സംവിധാനം: അശോക് – ശശി

5) വേനലവധി
കോഴിക്കോട് സങ്കീർത്തന
രചന: ഹേമന്ത് കുമാർ
സംവിധാനം: രാജേഷ് ഇരുളം

6) അമ്മ
കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം, കൊല്ലം
രചന: ഫ്രാൻസിസ് ടി. മാവേലിക്കര
സംവിധാനം:ഇ.ഏ.രാജേന്ദ്രൻ

http://bit.ly/velam19

Album: https://drive.google.com/open?id=168EdR8rIWTRqGZ8sK-C_jGgIc0Vh3m4i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.