വേളം നാടകോത്സവം 2019

dramafest2019

വേളം നാടകോത്സവം 2019

#നാടറിയാൻ #നാടിനെയറിയാൻ

വേളം നാടകോത്സവം 2019

നാടറിയാൻ #നാടിനെയറിയാൻ

വേളം നാടകോത്സവത്തിൻ്റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടക മത്സരമായി 2019 ഡിസംബർ 1 മുതൽ 5 വരെ വായനശാല അങ്കണത്തിൽ വച്ച്…

1) മഴ നനയാത്ത മക്കൾ
കോട്ടയം ദർശന
രചന: ഫ്രാൻസിസ് ടി. മാവേലിക്കര
സംവിധാനം: സുരേഷ് ദിവാകരൻ

2) പഞ്ചമി പെറ്റ പന്തിരുകുലം
നാടകസഭ കോഴിക്കോട്
രചന: ഹേമന്ത് കുമാർ
സംവിധാനം: മനോജ് നാരായണൻ

3) നമ്മളിൽ ഒരാൾ
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശാഭിമാനി
രചന: മുഹാദ് വേമ്പായം
സംവിധാനം: വത്സൻ നിസരി

4) ഇതിഹാസം
സൗപർണ്ണിക തിരുവനന്തപുരം
രചന, സംവിധാനം: അശോക് – ശശി

5) വേനലവധി
കോഴിക്കോട് സങ്കീർത്തന
രചന: ഹേമന്ത് കുമാർ
സംവിധാനം: രാജേഷ് ഇരുളം

http://bit.ly/velam19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.