യോഗ ക്ലാസ്സ്‌ – സമാപനം

 

 

യോഗ പരിശീലനം – സമാപനം.മാർച്ച് 12ന് തിങ്കളാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്.മുഴുവൻ ആൾക്കാരേയും ക്ഷണിക്കുന്നു.#വേളം #മയ്യിൽ #യോഗ

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, March 11, 2018

യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപനം…(12 മാർച്ച് 2018)

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, March 12, 2018

യോഗ പരിശീലനം – മ്മ്‌ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ 😊

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, March 12, 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.