വനിതാവേദി യോഗപരിശീലനം ഉത്ഘാടനം

വനിതാവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതകൾക്കായി ഒരുക്കിയ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഉത്ഘാടനം…

◆ പരിശീലകർ: ഡോ:കെ. രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ, കെ.നിധീഷ്…

● സ്വാഗതം: കെ.ഉഷ (വനിത ലൈബ്രേറിയൻ)
● അധ്യക്ഷ: ഷീന പി.കെ. (കണ് വീനർ, വനിതാവേദി)
● ഉത്ഘാടനം: രാധിക കെ. (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മയ്യിൽ പഞ്ചായത്ത്)
● നന്ദി: കെ. നിഷ (ലൈബ്രേറിയൻ)

വനിതാവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതകൾക്കായി ഒരുക്കിയ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഉത്ഘാടനം…◆ പരിശീലകർ: ഡോ:കെ. രാജഗോപാലൻ…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, January 21, 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.