അനുമോദനം

2018-05-27_anumodanam-photos-a

2018-05-27-SSLC+2_anumodanam (1)

2018-05-27-SSLC+2_anumodanam (2)

 

 

 

അനുമോദനം… അനുമോദനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വര്‍ഷം…2017 മെയ് 27ന്വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക്…Imnsghss Mayyil Kandakkai ALPS Peruvangoor ALPSസ്വാഗതം…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Wednesday, May 23, 2018

മികച്ച വിജയം നേടിയ മയ്യിൽ ഗവഃ ഹയർ സെക്കണ്ടറി (#IMNSGHSS) സ്കൂളിനുള്ള അനുമോദനം, SSLC, Higher Secondary, USS മികച്ച വിജയം…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, May 27, 2018

 

അനുമോദനം….

മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച മയ്യില്‍ സ്കൂളിന് വേളം പൊതുജന വായനശാലയുടെ അനുമോദനം…2018 മെയ് 27ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് വായനശാലയില്‍…എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു…

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Thursday, May 24, 2018

 

അനുമോദനം…. മെയ് 27ന്…അനുമോദനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വര്‍ഷം!

Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Wednesday, May 23, 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.