ജല ദിനം

  മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ ക്വിസ് മത്സരം… മാർച്ച് 26 (തിങ്കളാഴ്ച്ച) രാത്രി 7 മണിക്ക്. സൗമ്യ ആർ. പ്രസാദ് നയിക്കുന്നു… മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ ക്വിസ് മത്സരം…മാർച്ച് 26 (തിങ്കളാഴ്ച്ച) രാത്രി 7 മണിക്ക്. സൗമ്യ ആർ. പ്രസാദ് നയിക്കുന്നു…ഏവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു….#ജലദിനം #ക്വിസ് #വായനവീട്‌ #ഗ്രന്ഥശാല Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, March 25, 2018   മാർച്ച് 26 (തിങ്കളാഴ്ച്ച) നടന്നമണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ ക്വിസ് മത്സരം…ചിത്രങ്ങള്‍… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Tuesday, March […]

Read more

എസ്.എസ്.എൽ.സി- ഗണിതശാസ്ത്രം തീവ്രപരിശീലനം

കളാസ്സുകൾ നയിച്ച ശ്രീ.വിനോദ് മാഷിനും ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷിനും ഒരുപാട് നന്ദി. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഗണിതശാസ്ത്രം തീവ്രപരിശീലനം ഇന്നലെ… Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, March 19, 2018 ഗണിതശാസ്ത്രം തീവ്രപരിശീലനം തുടങ്ങി…ഇന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷ് ക്ലാസ് എടുത്തു…. Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Friday, March 16, 2018      

Read more

യോഗ ക്ലാസ്സ്‌ – സമാപനം

    യോഗ പരിശീലനം – സമാപനം.മാർച്ച് 12ന് തിങ്കളാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്.മുഴുവൻ ആൾക്കാരേയും ക്ഷണിക്കുന്നു.#വേളം #മയ്യിൽ #യോഗ Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Sunday, March 11, 2018 യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപനം…(12 മാർച്ച് 2018) Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, March 12, 2018 യോഗ പരിശീലനം – മ്മ്‌ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ 😊 Posted by Velam Pothujana Vayanasala on Monday, March 12, 2018  

Read more