വാര്‍ഷികം 2017

സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനവും കലാപരിപാടികളും…

വാര്‍ഷികം 2017…
സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും നൃത്തനൃത്യങ്ങളും നാടകവുമായി വാര്‍ഷികം!
‘ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മജീദി’നൊപ്പം പാട്ടുകളും നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി കൂട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ കലാസ്‌നേഹികള്‍ക്ക് നവ്യാനുഭവം പകര്‍ന്ന് 2017 ലെ വാര്‍ഷികം കടന്നുപോയി.
 
നമ്മുടെ പുതുതലമുറയുടെ കലാമികവിന്റെ വേദിയില്‍ അവര്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കിയും നാടിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ച് നിന്നും വാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി…
 
നൃത്തനൃത്യങ്ങള്‍:
അവതരണം: യുവജന കലാസമിതി, വനിതാവേദി, ബാലവേദി.
പരിശീലനം: വനിതാവേദി.
 
നാടകം: മജീദ്‌ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു…
അവതരണം: യുവജന കലാസമിതി.
സംവിധാനം: നിഖില്‍ വേളം.

2017-04-20-Varshikam

(പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ കാരണം 20നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വാര്‍ഷികം 23ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരിന്നു…)

2017-04-20-Varshikam (1)

2017-04-20-Varshikam (2)

2017-04-20-Varshikam (6)

2017-04-20-Varshikam (3)

2017-04-20-Varshikam (4)

 

2017-04-20-Varshikam (5)

2017-04-20-Varshikam (7)

2017-04-20-Varshikam (8)

2017-04-20-Varshikam (9)

2017-04-20-Varshikam (10)

2017-04-20-Varshikam (11)

2017-04-20-Varshikam (12)

2017-04-20-Varshikam (13)

2017-04-20-Varshikam (14)

2017-04-20-Varshikam (15)

2017-04-20-Varshikam (16)

2017-04-20-Varshikam (17)

2017-04-20-Varshikam (19)

2017-04-20-Varshikam (18)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.