സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര – ഒന്നാം സ്ഥാനം

‘മഹദ്ജന്മങ്ങള്‍ മാനവ നന്മയ്ക്ക്’ – വര്‍ഗ്ഗീയ വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്‍…

സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര…

ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ പ്ലോട്ട് അവതരണം… 

2017-09-06-Samskarika (1)

2017-09-06-Samskarika (2)

 

2017-09-06-Samskarika

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.