പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ സദസ്സ്

2017 മെയ് 29 (തിങ്കള്‍) വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്.

 

ഉത്ഘാടനം:

ശ്രീ. കെ. സി. പത്മനാഭന്‍ മാസ്റര്‍

(കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം)

2017-04-20-Pothu-vidyabhyasa

 

 

2017-04-20-Pothu-vidyabhyasa (7)

2017-04-20-Pothu-vidyabhyasa (6)

2017-04-20-Pothu-vidyabhyasa (5)

2017-04-20-Pothu-vidyabhyasa (4)

2017-04-20-Pothu-vidyabhyasa (3)

2017-04-20-Pothu-vidyabhyasa (2)

 

2017-04-20-Pothu-vidyabhyasa (8)

2017-04-20-Pothu-vidyabhyasa (9)

2017-04-20-Pothu-vidyabhyasa (10)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.