ഹൈ-ടെക് സേവനകേന്ദ്രം ഉത്‌ഘാടനം

ശ്രീ.ജെയിംസ് മാത്യു എം.എൽ.എ യുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപകരങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥശാല ഹൈ-ടെക് വത്കരണം ഉത്ഘാടനം അഡ്വ: കെ.കെ.രത്നകുമാരി (ചെങ്ങളായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ) നിർവഹിച്ചു.

തുടർന്ന് സിനിമാപ്രദർശനവും….

*ഹൈടെക്ക് സേവനകേന്ദ്രം, വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് സെന്റർ ഉത്ഘാടനം*

ബുധനാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്.

2017-12-27-High-tech-sevana-kendram -Notice

2017-12-27-High-tech-sevana-kendram-News

2017-12-27-High-tech-sevana-kendram (13)

 

2017-12-27-High-tech-sevana-kendram (14)

2017-12-27-High-tech-sevana-kendram (11)

2017-12-27-High-tech-sevana-kendram (10)

2017-12-27-High-tech-sevana-kendram (9)

2017-12-27-High-tech-sevana-kendram (8)

2017-12-27-High-tech-sevana-kendram (6)

2017-12-27-High-tech-sevana-kendram (5)

2017-12-27-High-tech-sevana-kendram (3)

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.