ഒണോത്സവം 2017, സെപ്തംബര്‍ 1 മുതല്‍ 4 വരെ

വിവിധ പരിപാടികള്‍… സെപ്തംബര്‍ 1 മുതല്‍ 4 വരെ… https://www.flickr.com/gp/velam/7s744C   സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര   നീന്തല്‍ കബഡി കമ്പവലി കാവ്യമലയാളത്തില്‍ നിന്ന് പത്ത് ഓണക്കവിതകള്‍…  

Read more

ഇ-റീഡിങ് സെന്റർ, മിനി തീയേറ്റർ – ഉത്ഘാടനം

ഇ-റീഡിങ് സെന്റർ, മിനി തീയേറ്റർ എന്നിവയുടെ ഉത്ഘാടനം… അഡ്വ: അപ്പുക്കുട്ടൻ, ശ്രീ. പി.കെ.ബൈജു. വായനയുടെ പുതുലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം…  

Read more