നവരാത്രി – കലാസമിതിയുടെ കലാസന്ധ്യ

ചെക്യാട്ട് ശ്രീ. ധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച കലാവിരുന്ന്

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.