മയ്യില്‍ ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം

മയ്യില്‍ ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ – ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി കോംപ്ലക്സ് ഉത്ഘാടനം

ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍ (ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി)

ശ്രീ. പി. കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചര്‍ (എം. പി)

ശ്രീ. ജയിംസ് മാത്യു (എം. എല്‍. എ)

ശ്രീ. കെ. കെ. രാഗേഷ് (എം.പി)

ശ്രീ. കെ. വി. സുമേഷ് (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്‌)

2016-10-07-Mayyil-school (23)

2016-10-07-Mayyil-school (9)

 

2016-10-07-Mayyil-school (17)

2016-10-07-Mayyil-school (15)

2016-10-07-Mayyil-school (13)

2016-10-07-Mayyil-school (11)

2016-10-07-Mayyil-school (10)

 

2016-10-07-Mayyil-school (18)

2016-10-07-Mayyil-school (19)

2016-10-07-Mayyil-school (20)

2016-10-07-Mayyil-school (21)

2016-10-07-Mayyil-school (22)

2016-10-07-Mayyil-school (6)

2016-10-07-Mayyil-school (4)

2016-10-07-Mayyil-school (2)

2016-10-07-Mayyil-school (1)

2016-10-07-Mayyil-school (5)

 

2016-10-07-Mayyil-school (7)

2016-10-07-Mayyil-school (2)

 

 

Album: https://flic.kr/s/aHskL4Sucb

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.