മയ്യില്‍ ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം

മയ്യില്‍ ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ – ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി കോമ്പ്ലക്സ് ഉത്ഘാടനം: ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍ (ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി)

Read more