സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം

സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം
ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിൽ സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിതരണം.

സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം.

2015 മാർച്ച് 10 ന് (ചൊവ്വ) വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്.

വേളം പൊതുജന വായനശാലയിൽ…

Organising-committee.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.